Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

Согласно одобрението за спроведување на обуки од областа на управувањето со отпадот, во текот на месец јуни Технолаб реализираше обука за управување и/или постапување со отпад. На обуката присуствуваа кандидати од повеќе компании кои имаат различни дејности, но за кои е заеднички интересот за правилно постапување со отпадот. Обуката се одржа во тренинг центарот на Технолаб и врз основа на истата кандидатите се здобија со потврда за помината обука за управување и постапување со отпад.

Архива на новости