Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

Согласно програмата за 2016 година, Технолаб во ноември 2016 година организираше обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема “Безбедност на работното место и опремата за работа“. Обуката се одржа на 18.11.2016 г. во х.Континентал. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и Дејан Митревски, стручно лице за БЗР. Презентираната тема предизвика големо внимание помеѓу стручните лица за БЗР. Сите учесници на обуката се здобија со потврди со бодови за учество на обука во земјата.
Архива на новости