Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

Согласно Програмата за спроведување на обуки за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на 4-ти Јули организираше обука на тема: „Превентивни мерки за спречување на повреди при работа„. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд, Јосиф Перчиков, државен инспектор за труд од областа на БЗР и Др. Сашо Столески—специјалист по медицина на труд кои во своите излагања ја потенцираа важноста на правилната примена на мерките за спречување на повредите при работ. Учесниците на обуката активно учествуваа на истата преку остварување на плодна дискусија поврзана со темата на обуката. Сите учесници на обуката се здобија со Потврда со бодови за учество на обуката согласно Правилникот за начинот на бодување на стручното усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости