Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

Како дел од Бизнис делегацијата на Република Македонија ТЕХНОЛАБ учествуваше на четвртиот Самит за Западен Балкан 2017 кој се одржа на 12 јули во Трст, Италија во организација на Италјанската агенција за трговија ITA. На овој самит со свои делегации учествуваа Македонија, Србија,  Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Црна Гора. Во текот на самитот на компаниите им беше овозможено да ги промовираат своите дејности со цел согледување на можностите за заедничко настапување на проекти како и запознавање со поважните проекти и финансиски инструменти во регионот промовирани од страна на ЕУ и меѓународните финансиски институции.

Во текот на Самитот директорката на Технолаб, М-р Магдалена Трајковска Трпевска,  оствари контакти со повеќе компании од Република италија кои покажаа голем интерес за соработка на полето на заштитата на животната средина.

 

Архива на новости