Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

На 19 октомври во Скопје се одржа првата работилница на тема “Сите дишеме (Ч)ист воздух“ во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање.

На покана на заменик министерот за животна средина г-н Јани Макрадули, на оваа работилница учествуваше и М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ги презентираше резултатите од испитувањата на квалитетот на воздухот во Скопје спроведени од страна на Технолаб во периодот 2016-2017.

Покрај Технолаб учесници на оваа работилница беа и претставници од МЖСПП, UNDP, Машинскиот факултет и БЕГ кои ги презентираа своите согледувања во однос на причинителите за загадувањето во Скопје и спроведените анализи на квалитетот на воздухот во Скопје.

Архива на новости