Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

На 19 октомври во Скопје се одржа првата работилница на тема “Сите дишеме (Ч)ист воздух“ во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање.

На покана на заменик министерот за животна средина г-н Јани Макрадули, на оваа работилница учествуваше и М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ги презентираше резултатите од испитувањата на квалитетот на воздухот во Скопје спроведени од страна на Технолаб во периодот 2016-2017.

Покрај Технолаб учесници на оваа работилница беа и претставници од МЖСПП, UNDP, Машинскиот факултет и БЕГ кои ги презентираа своите согледувања во однос на причинителите за загадувањето во Скопје и спроведените анализи на квалитетот на воздухот во Скопје.

Архива на новости