Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

Следејќи ја стратешката определба на Технолаб за континуирано унапредување и усовршување на експертските познавања од областа на животната средина, во периодот од 2 до 6 јули 2018, тимот на Технолаб учествуваше на тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“. Во рамките на овој настан членовите на тимот на Технолаб активно учествуваа во сите модули предвидени со програмата за тренингот вклучително и во делот на теренските активности за демонстрирање на земање на примероци за анализа на вода и почва од контаминирани локации.

Архива на новости