Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

Согласно целите предвидени во развојната стратегија, Технолаб достави предлог иновативен проект до Фондот за иновативност и технолашки развој во рамките на Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија. Од страна на ФИТР, проектот на Технолаб успешно ги помина сите фази на селекција и за целите на проектот од страна на ФИТР на Технолаб му е доделен грант за кофинансирање на реализацијата на проектот. Доделениот грант на управителот на Технолаб М-р Магдалена Трајковска Трпевска свечено и беше врачен во рамките на свеченоста која се одржа на 13.07.2018 година во Македонската филхармонија во присуство на Претседателот на Владата на РМ, г-н Зоран Заев, вицепремиерот задолжен за економски прашања, д-р Кочо Анѓушев, и директорот на Фонд за иновации и технолошки развој, господин Јован Депостовски.

Архива на новости