Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

Во рамките на Конгресот на хемичари и технолози кој се одржа од 19-21 Септември 2018 во Охрид, Технолаб учествуваше со постерска презентација на трудот со наслов: “Испитување на квалитетот на медиумите на животната средина во Рек Осломеј„. Учеството на конгресот беше уште една можност за разменување на вредни искуства со останатите учесници.

Архива на новости