Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

Во периодот од 4-ти до 6-ти Октомври во хотел Метропол, охрид се одржа Меѓународната конференција „Енергетика 2018“ во органзиација на ЗЕМАК. Технолаб и оваа година учествуваше на коференцијата со презентирање на четири трудови од областа на управувањето со влијанијата врз животната средина кои потекнуваат од термоенергетските објекти и управувањето со безбедноста при работа на работните места во енергетските објекти.

Архива на новости